بارزانی: اگر جایگزینی نباشد، همه‌پرسی برگزار می‌شود/ شراکت با بغداد پایان یافت

بارزانی: اگر جایگزینی نباشد، همه‌پرسی برگزار می‌شود/ شراکت با بغداد پایان یافت

بارزانی: اگر جایگزینی نباشد، همه‌پرسی برگزار می‌شود/ شراکت با بغداد پایان یافت