این مرد عاشق شنا کردن در کنار کوسه هاست! +تصاویر

این مرد عاشق شنا کردن در کنار کوسه هاست! +تصاویر
مردی ۴۴ ساله در نیوجرسی امریکا به نام استیو دی علاقه شدیدی به شنا کردن با کوسه ها دارد، هدف وی از این کار این است که نشان دهد کوسه ها هیچ ازاری برای انسان ها ندارند!/مهر

این مرد عاشق شنا کردن در کنار کوسه هاست! +تصاویر