این دو خانم بدشانس ترین افراد دنیا هستند!

این دو خانم بدشانس ترین افراد دنیا هستند!
تنها افراد انگشت شماری در جهان به بیماری عجیب کوری صورت مبتلا هستند، در این مواقع افراد قادر به تشخیص چهره ها از هم نیستند! خانم های دونا و ویکتوریا…

این دو خانم بدشانس ترین افراد دنیا هستند!