ایران و چین قرارداد ۳میلیارد دلاری امضا می‌کنند

ایران و چین قرارداد ۳میلیارد دلاری امضا می‌کنند

ایران و چین قرارداد ۳میلیارد دلاری امضا می‌کنند