ایرانپوریان: نبود هواداران به تراکتور ضربه زد

ایرانپوریان: نبود هواداران به تراکتور ضربه زد
مدافع تیم تراکتورسازی اعتقاد دارد غیبت هواداران در ورزشگاه یادگار به تیمش ضربه زده است.

ایرانپوریان: نبود هواداران به تراکتور ضربه زد