اژدهای آبی در پرتغال! +عکس

اژدهای آبی در پرتغال! +عکس
تصویری بسیار زیبا از رودخانه ی شهر کاستروم ماری پرتغال، که به دلیل انحنا و رنگ ابی تیره اش به اژدهای آبی معروف است.

اژدهای آبی در پرتغال! +عکس