اولین فردی که مدرسه را اختراع کرد! +عکس

اولین فردی که مدرسه را اختراع کرد! +عکس
کُنفُوسیوس فیلسوف برجسته، و معلم چین باستان، اولین فردی در تاریخ بود که در قرن ۵ قبل از میلاد مدرسه را اختراع کرد. کُنفُوسیوس مشهورترین فیلسوف، نظریه‌پرداز سیاسی و معلم…

اولین فردی که مدرسه را اختراع کرد! +عکس