انفجار بمب کنار جاده‌ای در افغانستان جان ۱۱ نفر را گرفت

انفجار بمب کنار جاده‌ای در افغانستان جان ۱۱ نفر را گرفت

انفجار بمب کنار جاده‌ای در افغانستان جان ۱۱ نفر را گرفت