انریکه: سناریو برای قهرمانی تیمی خاص وجودندارد

انریکه: سناریو برای قهرمانی تیمی خاص وجودندارد
لوئیس انریکه، سرمربی بارسلونا، وجود هرگونه دست های پشت پرده برای قهرمان کردن تیمی خاص (رئال) را رد کرد.

انریکه: سناریو برای قهرمانی تیمی خاص وجودندارد