انتشار کتاب های مستهجن از سوی خانم وزیر! +عکس

انتشار کتاب های مستهجن از سوی خانم وزیر! +عکس
مارلن شیاپا طی مصاحبه ای در آوریل ۲۰۱۱ گفته بود که وی کتابی درباره طلاق در حمایت از مرکز انتشاراتی La Musardineنوشته است. العالم: روزنامه انگلیسی “اکسپرس” درباره این احتمال…

انتشار کتاب های مستهجن از سوی خانم وزیر! +عکس