ام‌اس دارید؟ ورزش قدرتی انجام بدهید!

ام‌اس دارید؟ ورزش قدرتی انجام بدهید!
محققان دریافتند ورزش‌های قدرتی سبب کاهش سرعت پیشرفت بیماری در مبتلایان به بیماری ام اس می شود

ام‌اس دارید؟ ورزش قدرتی انجام بدهید!