امن‌ ترین کشورهای دنیا کدامند؟

امن‌ ترین کشورهای دنیا کدامند؟
در لیست امن ترین کشور های جهان که از سوی موسسه think tank منتشر شده است، کشور های ایسلند،نیوزلند، پرتغال و … قرار دارند. امن‌ ترین کشورهای دنیا کدامند؟ موسسه…

امن‌ ترین کشورهای دنیا کدامند؟