الکساندر کارلین، خشن ترین و قوی ترین ورزشکار جهان

الکساندر کارلین، خشن ترین و قوی ترین ورزشکار جهان
الکساندر کارلین، به عنوان خشن ترین و قوی ترین ورزشکار جهان شناخته می شود همچنین از وی به عنوان برترین کشتی گیر قرن نیز یاد می شود. به واقع می توان از الکساندر کارلین به عنوان کشتی‌گیر برتر قرن یاد کرد. به گزارش ایسنا، الکساندر کارلین کشتی گیر روسی متولد…

الکساندر کارلین، خشن ترین و قوی ترین ورزشکار جهان