الجبیر: همسر ترامپ با هر پوششی باشد، از او استقبال می‌ کنیم!

الجبیر: همسر ترامپ با هر پوششی باشد، از او استقبال می‌ کنیم!
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان طی سخنانی گفت : ملانیا ترامپ با هر پوششی وارد شهر ریاض شود، از او به گرمی استقبال خواهیم کرد. وزیر خارجه عربستان درباره نحوه…

الجبیر: همسر ترامپ با هر پوششی باشد، از او استقبال می‌ کنیم!