اف.بی.آی در حال بررسی رابطه ترامپ با پوتین

اف.بی.آی در حال بررسی رابطه ترامپ با پوتین
اف.بی.آی در حال بررسی مدارک به دست امده است، تا ببیند رابطه ای بین ترامپ با روسیه وجود داشته است یا خیر. واشنگتن پست گزارش داد،‌ اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) درباره مشاور سال گذشته کمپین ترامپ تحقیق می‌کند تا مشخص شود که آیا او برای روسیه کار می‌کرده است…

اف.بی.آی در حال بررسی رابطه ترامپ با پوتین