اعلام محدودیت های ترافیکی محورهای هراز و فیروزکوه

اعلام محدودیت های ترافیکی محورهای هراز و فیروزکوه
رئیس پلیس راه شرق استان تهران محدودیت های ترافیکی محورهای هراز و فیروزکوه را اعلام کرد.

اعلام محدودیت های ترافیکی محورهای هراز و فیروزکوه