اعلام ترکیب استقلال در بازی با پارس جنوبی / رحمتی روی نیمکت؛ اولین کاپیتانی فصل خسرو

اعلام ترکیب استقلال در بازی با پارس جنوبی / رحمتی روی نیمکت؛ اولین کاپیتانی فصل خسرو

اعلام ترکیب استقلال در بازی با پارس جنوبی / رحمتی روی نیمکت؛ اولین کاپیتانی فصل خسرو