اظهارات دو وزیر درباره پارازیت‌ها

اظهارات دو وزیر درباره پارازیت‌ها
وزیر بهداشت تاکید کرد که هر نوع پارازیتی مضر است حتی آن‌چه به عنوان پارازیت موبایل شناخته می‌شود.

اظهارات دو وزیر درباره پارازیت‌ها