اسکورت ترامپ با اسب در عربستان! +عکس

اسکورت ترامپ با اسب در عربستان! +عکس
دونالد ترامپ، اولین سفر خود را پس از تصدی پست ریاست جمهوری امریکا، به کشور عربستان انجام داد.

اسکورت ترامپ با اسب در عربستان! +عکس