اسحاق جهانگیری شهردار تهران می شود؟

اسحاق جهانگیری شهردار تهران می شود؟
عضو ارشد حزب کارگزاران می گوید: جهانگیری پدیده اصلاح طلبان و اعتدالیون است که باید برای آینده حفظ شود و طبعا انتقال شخصیتی همچون آقای جهانگیری از دولت به شهرداری…

اسحاق جهانگیری شهردار تهران می شود؟