استیو بنن: ریاست جمهوری ترامپ که ما این همه برایش جنگیدیم و پیروز شدیم، به پایان رسید

استیو بنن: ریاست جمهوری ترامپ که ما این همه برایش جنگیدیم و پیروز شدیم، به پایان رسید
مردی که تا دیروز مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا بود اعلام کرد ترامپ دیگر به شعارهای پوپولیستی دوره انتخابات پایبند نیست و اعضای خانواده و جمهوریخواهان سنتی عامل اصلی این تغییر رفتار وی هستند.

استیو بنن: ریاست جمهوری ترامپ که ما این همه برایش جنگیدیم و پیروز شدیم، به پایان رسید