استایل بازیگران زن ایرانی روی فرش قرمز فستیوال کن

استایل بازیگران زن ایرانی روی فرش قرمز فستیوال کن

استایل بازیگران زن ایرانی روی فرش قرمز  

2017 در حال برگزاری هست و امروز زن ایرانی سودابه بیضایی و نسیم ادبی روی فرش قرمز رفتند و ظاهری قابل دقت داشتند. سودابه بیضایی و نسیم ادبی در کن , هاي سودابه بیضایی، رضا اخلاقی راد، محمدرسول اف و نسیم ادبی در جشنواره کن.

 

روز سوم جشنواره فیلم کن فیلمهای «لرد» به کارگردانی محمد رسول اف از بخش نوعی نگاه و… به نمایش درآمد.در فیلم ایرانی «لرد» به کارگردانی محمد رسول اف که بخش نوعی نگاه جشنواره حضور دارد -رضا اخلاقی راد – سودابه بیضایی – نسیم ادبی و … به ایفای نقش پرداخته اند.

رضا اخلاقی راد در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره فیلم کن 2017

سودابه بیضایی و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن2017

سودابه بیضایی و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن2017

سودابه بیضایی، رضا اخلاقی راد و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن2017

سودابه بیضایی، محمدرسول اف، رضا اخلاقی راد و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن2017

محمد رسول اف در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره فیلم کن 2017

نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره فیلم کن 2017

 

 

استایل بازیگران زن ایرانی روی فرش قرمز فستیوال کن