از خاطره‌ منصوریان تا حمایت پدرزنش از تراکتور

از خاطره‌ منصوریان تا حمایت پدرزنش از تراکتور
سرمربی استقلال در پایان نشست خبری برای خبرنگاران تبریزی از دو بازی خاطره‌انگیزش در تبریز سخن گفت.

از خاطره‌ منصوریان تا حمایت پدرزنش از تراکتور