ادای احترام وزیر دفاع ارمنستان به امام راحل

ادای احترام وزیر دفاع ارمنستان به امام راحل
وزیر دفاع جمهوری ارمنستان با حضور در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به امام راحل ادای احترام کرد.

ادای احترام وزیر دفاع ارمنستان به امام راحل