احمدزاده هم سه کارته شد

احمدزاده هم سه کارته شد
هافبک تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار مقابل صبای قم از همراهی تیمش محروم شد.

احمدزاده هم سه کارته شد