آیت‌الله هاشمی:من برای ترور حسنعلی منصور اسلحه ندادم

آیت‌الله هاشمی:من برای ترور حسنعلی منصور اسلحه ندادم

آیت‌الله هاشمی:من برای ترور حسنعلی منصور اسلحه ندادم