آیا چک کردن گوشی همسر جرم محسوب می شود؟

آیا چک کردن گوشی همسر جرم محسوب می شود؟
برخی از زوجین عادت کرده اند که مدام گوشی همراه طرف مقابل خود را کنترل کنند، از نظر قانون آیا این عمل جرم محسوب می شود؟ جمهوری اسلامی نوشت: برخی…

آیا چک کردن گوشی همسر جرم محسوب می شود؟