آنفلوآنزا می‌تواند کشنده باشد؟! / چه کسانی نباید واکسن بزنند؟

آنفلوآنزا می‌تواند کشنده باشد؟! / چه کسانی نباید واکسن بزنند؟
خیلی‌ها از آمدن فصل پاییز چندان احساس رضایت نمی‌کنند چون این دسته از افراد، پاییز را فصل ابتلا به سرماخوردگی و آنفلوآنزا می‌دانند و فکر این‌که به بیماری‌های فصلی بویژه آنفلوآنزا دچار شوند، بسیار برایشان آزار دهنده است.

آنفلوآنزا می‌تواند کشنده باشد؟! / چه کسانی نباید واکسن بزنند؟