آمریکا ۷۰ برابر ایران در حوزه سلامت هزینه می کند

آمریکا ۷۰ برابر ایران در حوزه سلامت هزینه می کند
در کشورمان چیزی در حدود ۳۰ میلیارد دلار در حوزه سلامت هزینه می‌شود. این در حالیست که در آمریکا بیش از ۷۰ برابر کشور ما یعنی بالغ بر ۲۲۰ میلیارد دلار در این حوزه هزینه می‌شود. سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ارزیابان بلندپایه سازمان بهداشت جهانی، طرح تحول…

آمریکا ۷۰ برابر ایران در حوزه سلامت هزینه می کند