آغاز نمایشگاه های کتاب استانی با عاملیت بانک شهر

آغاز نمایشگاه های کتاب استانی با عاملیت بانک شهر
سرعت بالاتر در صدور بن کارت ، صدور بن کارت به دو روش آنلاین و آفلاین ، تهیه گزارشات جامع و دقیق از توزیع و فروش بن کارت ها، جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از یارانه بن کارت ها و … از مزایای این نرم افزار است.

آغاز نمایشگاه های کتاب استانی با عاملیت بانک شهر