آغاز شمارش معکوس برای اعدام قاتل گوش‌ بر

آغاز شمارش معکوس برای اعدام قاتل گوش‌ بر
با تائید حکم سه بار قصاص «قاتل گوش‌بر» در دیوان عالی کشور، متهم در آستانه طناب دار قرار گرفت. آغاز شمارش معکوس برای اعدام قاتل گوش‌ بر او مردی ۲۳ساله…

آغاز شمارش معکوس برای اعدام قاتل گوش‌ بر