آراء رفراندوم ترکیه شمرده شد؛ 52 درصد «بله» گفتند / اردوغان تا 2029 در قدرت باقی می ماند / حزب جمهوری‌خواه خلق خواستار بازشماری 60 درصد آرا شد

آراء رفراندوم ترکیه شمرده شد؛ 52 درصد «بله» گفتند / اردوغان تا 2029 در قدرت باقی می ماند / حزب جمهوری‌خواه خلق خواستار بازشماری 60 درصد آرا شد
تلویزیون ترکیه رسما از پیروزی جنبش آری در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی خبر داد.

آراء رفراندوم ترکیه شمرده شد؛ 52 درصد «بله» گفتند / اردوغان تا 2029 در قدرت باقی می ماند / حزب جمهوری‌خواه خلق خواستار بازشماری 60 درصد آرا شد