آخرین نفس های داعش در موصل

آخرین نفس های داعش در موصل
احمد ال هذاردجی از نیروهای مبارز عراقی در عملیات ازاد سازی موصل، در گفت و گو با خبرنگار اسپوتنیک عنوان داشت که داعش اخرین روز های خود را سپری می کند و در عرض چند روز اینده تروریست ها را به کلی نابود خواهند کرد.  احمد ال هذاردجی افزود، ستیزه…

آخرین نفس های داعش در موصل