آتش سوزی و انفجار بزرگترین انبار مهمات ارتش اوکراین +تصاویر

آتش سوزی و انفجار بزرگترین انبار مهمات ارتش اوکراین +تصاویر
مجله خبری دوستان : آتش سوزی گسترده بزرگترین انبار مهمات ارتش اوکراین ؛ بنابر اعلام ارتش اوکراین حدود ساعت پنج عصر آتش سوزی گسترده ای در کالینیوکا در منطقه وینیتسیا…

آتش سوزی و انفجار بزرگترین انبار مهمات ارتش اوکراین +تصاویر