۶ هزار میلیارد ریال؛خسارت ملکی ناشی از آتش سوزی پلاسکو

۶ هزار میلیارد ریال؛خسارت ملکی ناشی از آتش سوزی پلاسکوعضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، خسارت ملکی ناشی از آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو را دستکم ۶ هزار میلیارد ریال برآورد […]