خارج کردن ماهی زنده از گلوی مرد جوان! +عکس

خارج کردن ماهی زنده از گلوی مرد جوان! +عکسپزشکان موفق به خارج کردن یک ماهی ۱۱ سانتی که با یک پرش وارد گلوی مردی جوان شده بود، و برای وی مشکلات تنفسی یسیاری ایجاد کرده […]