ارائه گزارش درباره انتخابات دستورکار جلسه علنی امروز مجلس

ارائه گزارش درباره انتخابات دستورکار جلسه علنی امروز مجلس ارائه گزارش درباره انتخابات دستورکار جلسه علنی امروز مجلس

ارائه گزارش معدن«زمستان یورت» به هیئت‌رئیسه مجلس

ارائه گزارش معدن«زمستان یورت» به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه گزارش معدن«زمستان یورت» به هیئت‌رئیسه مجلس

ارایه گزارش وزیر کشور و شهردار تهران درباره حادثه پلاسکو دستور کار مجلس

ارایه گزارش وزیر کشور و شهردار تهران درباره حادثه پلاسکو دستور کار مجلسگزارش رحمانی فضلی وزیر کشور، قالیباف شهردار تهران و روسای کمیسیون‌های مربوطه در مورد سانحه ساختمان پلاسکو در دستور کار جلسه علنی امروز(چهارشنبه) […]

بررسی گزارش تفریغ بودجه 94 و سوال از وزیر اقتصاد دستور کار امروز مجلس

بررسی گزارش تفریغ بودجه 94 و سوال از وزیر اقتصاد دستور کار امروز مجلس بررسی گزارش تفریغ بودجه 94 و سوال از وزیر اقتصاد دستور کار امروز مجلس

گزارش مقدماتی کمیسیون عمران مجلس درباره سانحه ریلی سمنان

گزارش مقدماتی کمیسیون عمران مجلس درباره سانحه ریلی سمنان گزارش مقدماتی کمیسیون عمران مجلس درباره سانحه ریلی سمنان

گزارش سانحه قطار سمنان در دستور کار نمایندگان مجلس

گزارش سانحه قطار سمنان در دستور کار نمایندگان مجلس گزارش سانحه قطار سمنان در دستور کار نمایندگان مجلس

قرائت گزارش نهایی حقوق‌های نجومی در مجلس

قرائت گزارش نهایی حقوق‌های نجومی در مجلسدیوان محاسبات کل کشور از قرائت گزارش نهایی نتایج بررسی پرونده حقوق های نامتعارف در جلسه روز یکشنبه 14 آذر توسط رئیس این دیوان خبر داد. قرائت گزارش نهایی […]