فیلم/ روحانی: به شایسته سالاری دقت کنید نه دوستان، اقوام، بستگان و…

فیلم/ روحانی: به شایسته سالاری دقت کنید نه دوستان، اقوام، بستگان و… فیلم/ روحانی: به شایسته سالاری دقت کنید نه دوستان، اقوام، بستگان و…

استاندار تهران: حریم شهر تهران را تعیین تکلیف کنید/ شورا برای تکمیل مصلی اقدام کند

استاندار تهران: حریم شهر تهران را تعیین تکلیف کنید/ شورا برای تکمیل مصلی اقدام کند استاندار تهران: حریم شهر تهران را تعیین تکلیف کنید/ شورا برای تکمیل مصلی اقدام کند

فیلم/روحانی : رئیس جمهور را نقد کنید ٬ همانطور که قران گفته است با زبان احسن / به نظر من دیگر قوا را هم نقد کنید

فیلم/روحانی : رئیس جمهور را نقد کنید ٬ همانطور که قران گفته است با زبان احسن / به نظر من دیگر قوا را هم نقد کنید فیلم/روحانی : رئیس جمهور را نقد کنید ٬ همانطور […]

زیدان: زمانی که با قلبتان بازی کنید چنین اتفاقی خواهد افتاد

زیدان: زمانی که با قلبتان بازی کنید چنین اتفاقی خواهد افتاد زیدان: زمانی که با قلبتان بازی کنید چنین اتفاقی خواهد افتاد

نماینده مشهد : آقای مطهری از آیت الله علم الهدی عذرخواهی کنید

نماینده مشهد : آقای مطهری از آیت الله علم الهدی عذرخواهی کنید نماینده مشهد : آقای مطهری از آیت الله علم الهدی عذرخواهی کنید