چه گروه خونی کمتر سکته می کند

چه گروه خونی کمتر سکته می کندتحقیقات اخیر نشان می دهد، افرادی که گروه خونی O نداشته باشند در معرض ابتلا به حمله قلبی یا سکته مغزی بیشتری هستند. چه گروه خونی کمتر سکته می […]