ولایتی: هیچ پزشکی طب بالینی را به وسعت زکریای رازی رواج نداد

ولایتی: هیچ پزشکی طب بالینی را به وسعت زکریای رازی رواج ندادعلی اکبر ولایتی در مراسم گرامیداشت زکریای رازی گفت: هیچ پزشکی طب بالینی را به وسعت و دقت این پزشک ایرانی رواج نداده است. […]