پارلمان ترکیه با اعزام ارتش این کشور به قطر موافقت کرد

پارلمان ترکیه با اعزام ارتش این کشور به قطر موافقت کرد پارلمان ترکیه با اعزام ارتش این کشور به قطر موافقت کرد

پارلمان انگلیس لایحه «برگزیت» را تصویب کرد

پارلمان انگلیس لایحه «برگزیت» را تصویب کرد پارلمان انگلیس لایحه «برگزیت» را تصویب کرد

پارلمان تایلند ولیعهد را به عنوان پادشاه تایید کرد

پارلمان تایلند ولیعهد را به عنوان پادشاه تایید کردپارلمان تایلند امروز (سه شنبه) ولیعهد “واجیرالونگکورن” را به عنوان پادشاه جدید این کشور معرفی کرد. پارلمان تایلند ولیعهد را به عنوان پادشاه تایید کرد

پارلمان عراق قانون «حشد الشعبی» را تصویب کرد

پارلمان عراق قانون «حشد الشعبی» را تصویب کرد پارلمان عراق قانون «حشد الشعبی» را تصویب کرد

پارلمان عراق قانون حشد‌ الشعبی را تصویب کرد

پارلمان عراق قانون حشد‌ الشعبی را تصویب کردنمایندگان پارلمان عراق، قانون حشد الشعبی را که به موجب آن، این گروه به یک نهاد قانونی در کشور تبدیل می‌شود، تصویب کردند. پارلمان عراق قانون حشد‌ الشعبی […]

«پوتین» اقدام پارلمان اروپا علیه رسانه‌ های روسیه را محکوم کرد

«پوتین» اقدام پارلمان اروپا علیه رسانه‌ های روسیه را محکوم کرد «پوتین» اقدام پارلمان اروپا علیه رسانه‌ های روسیه را محکوم کرد