نوبخت: وظیفه مسئولان تهیه برنامه توسعه در دوره جدید نظارت بر اجرای آن است

نوبخت: وظیفه مسئولان تهیه برنامه توسعه در دوره جدید نظارت بر اجرای آن است نوبخت: وظیفه مسئولان تهیه برنامه توسعه در دوره جدید نظارت بر اجرای آن است

لاریجانی: وظیفه روحانیت حضور بین مردم است

لاریجانی: وظیفه روحانیت حضور بین مردم استرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توجه به آموزش رایزنان فرهنگی کشور گفت: حضور روحانیت در مدارس باعث تربیت انسان های متدین می شود. لاریجانی: وظیفه روحانیت […]

لاریجانی: وظیفه اصلی روحانیت حضور در بین مردم است

لاریجانی: وظیفه اصلی روحانیت حضور در بین مردم است لاریجانی: وظیفه اصلی روحانیت حضور در بین مردم است

نهاوندیان: وظیفه دولت، حراست از آزادی‌ بیان است

نهاوندیان: وظیفه دولت، حراست از آزادی‌ بیان است نهاوندیان: وظیفه دولت، حراست از آزادی‌ بیان است دانلود زاپیا برای کامپیوتر