ورود زن عصبانی با خودروی شاسی بلند به موبایل‌فروشی

ورود زن عصبانی با خودروی شاسی بلند به موبایل‌فروشی«شینوبیا مونتوریا رایت» زن 26 ساله عصبانی با خودروی شاسی بلند خود وارد فروشگاه تی – موبایل در جنوب کالیفرنیا شد. ورود زن عصبانی با خودروی شاسی […]