نخست وزیر هلند اردوغان را به «تحریف کثیف تاریخ» متهم کرد

نخست وزیر هلند اردوغان را به «تحریف کثیف تاریخ» متهم کردنخست وزیر هلند با تعجب آور دانستن تحریم های ترکیه علیه کشورش، در واکنش به سخنان اردوغان درباره قتل عام ۸ هزار نفر در سربرنیتسا […]

وزارت خارجه هلند سفیر ایران را احضار کرد

وزارت خارجه هلند سفیر ایران را احضار کرد وزارت خارجه هلند سفیر ایران را احضار کرد

هلند هم برقع را ممنوع کرد

هلند هم برقع را ممنوع کرد هلند هم برقع را ممنوع کرد

مجلس نمایندگان هلند استفاده از روبند را ممنوع کرد

مجلس نمایندگان هلند استفاده از روبند را ممنوع کرد مجلس نمایندگان هلند استفاده از روبند را ممنوع کرد