بارزانی: طرف‌های بین‌المللی با زمان همه‌پرسی کردستان مخالف‌اند/ با هرگونه دخالت‌ ایران در منطقه کردستان مخالف هستیم

بارزانی: طرف‌های بین‌المللی با زمان همه‌پرسی کردستان مخالف‌اند/ با هرگونه دخالت‌ ایران در منطقه کردستان مخالف هستیم بارزانی: طرف‌های بین‌المللی با زمان همه‌پرسی کردستان مخالف‌اند/ با هرگونه دخالت‌ ایران در منطقه کردستان مخالف هستیم

ولایتی: آماده مقابله با فشارهای آمریکا هستیم

ولایتی: آماده مقابله با فشارهای آمریکا هستیم ولایتی: آماده مقابله با فشارهای آمریکا هستیم

فرمانده کل ارتش: در حال مقابله با تهدیدهای بی‌مهار و بی‌تعهد هستیم

فرمانده کل ارتش: در حال مقابله با تهدیدهای بی‌مهار و بی‌تعهد هستیم فرمانده کل ارتش: در حال مقابله با تهدیدهای بی‌مهار و بی‌تعهد هستیم

کلوپ: آماده تقابل با تیم‌های اتوبوسی هستیم

کلوپ: آماده تقابل با تیم‌های اتوبوسی هستیمیورگن کلوپ، سرمربی لیورپول، مدعی شد که تیمش آماده تقابل با تیم‌های اتوبوسی است. کلوپ: آماده تقابل با تیم‌های اتوبوسی هستیم