ضیا هاشمی: مدرک دانشگاهی باید یک سند مشکل‌گشا باشد

ضیا هاشمی: مدرک دانشگاهی باید یک سند مشکل‌گشا باشد ضیا هاشمی: مدرک دانشگاهی باید یک سند مشکل‌گشا باشد

هاشمی: رهبری اجازه دادند سیاست‌های کلی به روز و مبتنی بر شرایط فعلی باشد

هاشمی: رهبری اجازه دادند سیاست‌های کلی به روز و مبتنی بر شرایط فعلی باشدرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسعه علم و دانش را از راه‌های ارتقاء کیفیت در تمامی زمینه‌ها عنوان کرد و گفت: قطعاً […]