بارزانی: شراکت با بغداد به پایان رسید/ همه‌پرسی سر موعد برگزار می‌شود

بارزانی: شراکت با بغداد به پایان رسید/ همه‌پرسی سر موعد برگزار می‌شود بارزانی: شراکت با بغداد به پایان رسید/ همه‌پرسی سر موعد برگزار می‌شود

پل گیشا تا پایان پاییز جمع می‌شود

پل گیشا تا پایان پاییز جمع می‌شود پل گیشا تا پایان پاییز جمع می‌شود

۲ ایرباس تا پایان هفته وارد کشور می‌شود

۲ ایرباس تا پایان هفته وارد کشور می‌شود ۲ ایرباس تا پایان هفته وارد کشور می‌شود