سربازان ارتش روسیه از انتشار سلفی منع می‌شوند

سربازان ارتش روسیه از انتشار سلفی منع می‌شوند سربازان ارتش روسیه از انتشار سلفی منع می‌شوند

4گروه از عراقی‌ها از فرمان ترامپ معاف می‌شوند

4گروه از عراقی‌ها از فرمان ترامپ معاف می‌شوند 4گروه از عراقی‌ها از فرمان ترامپ معاف می‌شوند

فیلم/عصبانیت شدید سحر قریشی از مردانی که نزدیک میشوند

فیلم/عصبانیت شدید سحر قریشی از مردانی که نزدیک میشوند فیلم/عصبانیت شدید سحر قریشی از مردانی که نزدیک میشوند دانلود زاپیا برای کامپیوتر