داماد ترامپ موضوع تحقیقات روسیه قرار گرفت

داماد ترامپ موضوع تحقیقات روسیه قرار گرفت داماد ترامپ موضوع تحقیقات روسیه قرار گرفت

موضوع خانواده شهدای آتش نشان در دستور کار شهرداری قرار گیرد

موضوع خانواده شهدای آتش نشان در دستور کار شهرداری قرار گیردیک عضور شورای اسلامی شهر تهران از شهردار تهران درخواست کرد که شهرداری به خانواده شهدا رسیدگی کند و موضوع این خانواده‌ها در دستور کار […]