مغز ما به این کلمات حساس است!

مغز ما به این کلمات حساس است!لغاتی که افراد انتخاب می‌کنند می‌تواند بیش از آن چیزی که ما فکر می‌کنیم بر روی زندگی‌شان تاثیر بگذارند. تا به حال به این فکر کرده‌اید کلماتی مانند “من […]

قسمتی از مغز که عامل استرس و حمله قلبی است

قسمتی از مغز که عامل استرس و حمله قلبی است قسمتی از مغز که عامل استرس و حمله قلبی است